ywtl.net
当前位置:首页>>关于束字有几种读音的资料>>

束字有几种读音

"束"字有一种读音,就是“ [ shù ]”。 约束[ yuē shù ] 束缠;限制管束使不超越范围;盟约,规约。 造句:他敢于打破传绕,讨厌约束,向往自由的生活。 结束[ jié shù ] 完毕,不再继续;装束、打扮;收拾、处置。 造句: 考试一结束,我就到校...

“束”[shù]不是多音字。 1. 捆住,系:束缚,束装(整理行装)。束发,束之高阁,束手无策。 2. 量词,用于捆在一起的东西:束修(十条干肉,原指学生送给老师的礼物,后指给老师的报酬)。 3. 聚集成一条的东西:光束,电子束。 4. 控制,限制...

读错了呗 束的解释 [shù ] 1. 捆住,系:~缚。~装(整理行装)。~发(fà)。~之高阁。~手无策。 2. 量词,用于捆在一起的东西:~修(十条干肉,原指学生送给老师的礼物,后指给老师的报酬)。

jí 棘 jí 释义: 1.酸枣树,茎上多刺;泛指有刺的苗木:荆~、~手(喻事情难办)、~刺、~针。 2.针形的刺:~皮动物。 3.古同“戟”,兵器。 造句: 1、尽管荆棘塞途,他们还是很顺利地完成了任务。 2、改革的事业尽管荆棘载途,但我们一定要排...

“一束鲜花”中的“束”字读音[shù] 释: 1. 捆住,系:~缚。~装(整理行装)。~发(fà)。~之高阁。~手无策。 2. 量词,用于捆在一起的东西:~修 3. 聚集成一条的东西:光~。电子~。 4. 控制,限制:~身。无拘无~。 5. 事情的结末:收~...

jí 棘 jí 释义: 1.酸枣树,茎上多刺;泛指有刺的苗木:荆~、~手(喻事情难办)、~刺、~针。 2.针形的刺:~皮动物。 3.古同“戟”,兵器。 造句: 1、尽管荆棘塞途,他们还是很顺利地完成了任务。 2、改革的事业尽管荆棘载途,但我们一定要排...

束 读音:[shù] 部首:木五笔:GKII 释义:1.捆住,系。 2.量词,用于捆在一起的东西。 3.聚集成一条的东西。 4.控制,限制。 5.事情的结末。 6.姓。

赖 [lài] 部首:贝 五笔:GKIM 笔画:13 繁体:赖 [解释]1.倚靠,仗恃:依~。仰~。百无聊~(精神上无所寄托,感到什么都没意思)。 2.留在某处不肯走开:~着不走。 3.不承认:抵~。~账。~婚。 4.刁钻泼辣,不讲道理;游手好闲,行为不端...

“束”字里加两点是“柬”。 【读音】:jiǎn 【释义】: 1、信件、名片、帖子等的泛称。 2、简眩 【组词】 1、柬拔 【拼音】:jiǎn bá 【释义】:选拔。 2、名柬 【拼音】:míng jiǎn 【释义】:犹名片。 3、肃柬 【拼音】:sù jiǎn 【释义】:犹肃...

进取逢通达。寒儒衣锦归。何人占此卦。凡事任施为。 此卦进用吉兆。唯宜拜相封候。贵人接引上高楼。合得金章紫绶。 财利求来百倍。行人称意无尤。一轮明月正当秋。照彻乾坤宇宙。 断曰:求官事吉.谋事合心.讼事有理.病人痊愈. 求财九分.行...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ywtl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com