ywtl.net
当前位置:首页>>关于使至塞上原文的资料>>

使至塞上原文

使至塞上 Dān chē yù wèn biān Shǔ guó guò jū yán Zhēng péng chū hàn sài Guī yàn rù hú tiān Dà mò gū yān zhí Cháng hé luò rì yuán Xiāo guān féng hóu jì Dū hù zài yān rán

使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 翻译: 乘单车想去慰问边关,路经的属国已过居延。 千里飞蓬也飘出汉塞,北归大雁正翱翔云天。 浩瀚沙漠中孤烟直上...

1、原文 使至塞上 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 2、译文 乘单车想去慰问边关,路经的属国已过居延。 千里飞蓬也飘出汉塞,北归大雁正翱翔云天。 浩瀚沙漠中孤烟直上,...

没有使至塞下,只有使至塞上。 【使至塞上】原文 作者:王维 单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候吏,都护在燕然。 【使至塞上】译文 乘单车想去慰问边关,路经的属国已过居延。 千里飞蓬也飘出...

使至塞上 作者:【王维】 年代:【唐】 体裁:【五律】 类别:【边塞】 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文: 轻车要前往哪里去呢?出使地在西北边塞。象随风而去的蓬草...

使至塞上⑴单车欲问边⑵,属国过居延⑶。征蓬出汉塞⑷,归雁入胡天⑸。大漠孤烟直⑹,长河落日圆⑺。萧关逢候骑⑻,都护在燕然⑼。

使至塞上 (唐) 王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 (我)轻车简从要视察边疆,要去的地方远过居延。 (我)像蓬草飘出了汉塞,像归雁飞入了北方的天空,获得了自由。 ...

单车③欲问边④,属国⑤过居延⑥。 征蓬⑦出汉塞,归雁⑨入胡天⑧。 大漠⑩孤烟⑪直,长河⑫落日圆。 萧关⑬逢候骑⑭,都护⑮在燕然⑯。轻车要前往哪里去呢? 出使地在西北边塞。 像随风而去的蓬草一样出临边塞, 像振翮...

“萧关逢候骑,都护在燕然”出自唐代诗人王维的古诗作品《使至塞上》。 打帝国时代的时候有一种斥候骑兵,斥候就是侦查、看风的意思。候骑,当然不能是侯骑。

归园田居(其三) 种豆南山下,草盛豆苗希 晨兴理荒秽,带月荷(hè)锄归。 道狭草木长,夕露沾我衣。 衣沾不足惜,但使愿无违。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ywtl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com