ywtl.net
当前位置:首页>>关于十年春,齐师伐我,甲文在写法上主要运用什么描写的资料>>

十年春,齐师伐我,甲文在写法上主要运用什么描写

交代了时间“十年春”,人物“齐师”,“我”。事件“齐师伐我”。望采纳

十年春,齐师伐我。 翻译成现代文:鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国, 本句出自《曹刿论战》 从这句话中看以看出论战的背景,是根据实际的战争事件所进行的战术的讨论,从而引出主人公对本次战役的准备、对策;继续描写实际的过程。 其...

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国,鲁庄公将要迎战。曹刿请求庄公接见。他的同乡说:“大官们会谋划这件事的,你又何必参与呢?”曹刿说:“大官们眼光短浅,不能深谋远虑。”于是进宫廷去见庄公。曹刿问庄公:“您凭什么跟齐国打仗?”庄公说...

“十年春,齐师伐我”出自春秋诗人左丘明的古诗作品《曹刿论战》之中,其古诗全文如下: 十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,...

A.何 以 战∕不 以 物喜,不以己悲 B.小大 之 狱∕四时 之 景不同,而乐亦无穷也 C.战 于 长勺∕客之美我者,欲有求 于 我也 D.登轼 而 望之∕然后知生于忧患 而 死于安乐也。 3.用现代汉语写出文中画线句子的意思。 (1)小大之狱,虽不能察...

小题1:C 小题2:大大小小的案件,即使不能一一查清楚,也一定根据实情来处理。(抓装狱”“虽”“以” 等关键词语,翻译正确即可。) 小题3:①政治公平,取信于民 ②精于谋略,知己知彼 ③善于观察,把握时机 ④洞察时政,进谏献言(答出以上四点中的两点即...

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国,

1、 ① 又何间焉 (参与) ② 牺牲玉帛 (祭祀用的猪、牛、羊等)(必须解释完整) ③ 池非不深也(护城河) ④ 亲戚畔之(通“叛”,背叛) 2、 ① 身居高位的人(大官们)目光(见识)短浅,不能长远谋划(打算) ② 有利于作战的天气时令比不上有利...

小题1:C小题2:(1)这只是小的信用,不能令人信服。神灵是不会保佑(赐福)的。(共2分。“孚”“福”各1分)(2)能在公共场所议论君王的过失,让我听到的人接受下等的奖赏。(共3分。“谤讥”“市朝”“闻”各1分)小题3:B(“忠之属也”意思理解有误。)...

纪年法是按照王公即位的年次纪年。《曹刿论战》中“十年春,齐师伐我”。即鲁庄公十年发生的事。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ywtl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com