ywtl.net
当前位置:首页>>关于啊字开头的成语接龙的资料>>

啊字开头的成语接龙

是非分明 [ shì fēi fēn míng ] 生词本 基本释义 详细释义 [ shì fēi fēn míng ] 正确与错误非常分明。 出 处 东汉·班固《汉书·刘向传》:“故贤圣之君,博观始终,穷极事情,而是非分明。”

阿猫阿狗 --> 狗拿耗子 --> 子曰诗云 --> 云过天空 --> 空腹高心 --> 心惊胆战 --> 战无不胜 --> 胜任愉快 --> 快意当前 --> 前仰后合 --> 合二为一 --> 一锤定音 --> 音容宛在 --> 在所不惜 --> 惜玉怜香 --> 香草美人 --> 人命危浅 --> 浅尝辄...

之死靡他->他山之石->石沉大海->海阔天空->空穴来风->风卷残云 ->云泥之别->别具匠心->心口如一->一丝不挂->挂一漏万->万古长青 ->青黄不接->接二连三->三牲五鼎->鼎足而三->三命而俯->俯仰由人 ->人一己百->百折不回->回味无穷->穷极无聊->聊以...

没有“也”字开头的成语,包含“也”字的成语有:必也正名,成也萧何败萧何,空空如也,良有以也,之乎者也。 必也正名 [ bì yě zhèng míng ]:指必须按照正统伦理观念和礼仪关系来端正纲纪名分。 造句:文科的鼻祖孔老夫子说,必也正名乎。 成也萧...

求贤如渴→ 渴者易饮 →饮水啜菽 →菽水承欢 → 欢声雷动 →动不失时 →时不再来→来之不易→ 易如破竹→竹苞松茂→茂林修竹→竹篱茅舍→ 舍己从人→人尽其才→才秀人微→微过细故→ 故作玄虚→虚应故事→事半功倍→倍道兼行→ 行有余力→力均势敌→敌不可纵→纵虎出匣→...

上善若水-- 水到渠成 -- 成千上万-- 万紫千红-- 红红火火 --火上浇油 -- 油腔滑调 -- 调虎离山-- 山崩地裂 --裂石穿云-- 云开见日 --日薄西山 或 上天入地 地久天长 长篇大论 论功行赏 赏心悦目 目不转睛 金石为开 开天辟地 地久天长 长篇大论 ...

里丑捧心 → 心腹之言 → 言行抱一 → 一吠百声 → 声应气求 → 求之不得 → 得失参半 → 半文不白 → 白首无成 → 成人之善 → 善与人同 → 同源异流 → 流言飞文 → 文章星斗 → 斗筲之人 → 人所共知 → 知小言大 → 大有希望 → 望梅阁老 → 老大无成 → 成事不...

来之不易→易如破竹→竹苞松茂→茂林修竹→竹篱茅舍→舍己从人→人尽其才→才秀人微→微过细故→故作玄虚→虚应故事→事半功倍→倍道兼行→行有余力→力均势敌→敌不可纵→纵虎出匣→匣里龙吟→吟风咏月→月夜花朝→朝阳鸣凤→凤歌鸾舞→舞文弄墨→墨迹未干→干柴烈火→火...

没有以“也”字开头的成语,“也”是属于后缀字,基本不可能在成语前面出现。 但是有野无遗贤 ,野无遗才 ,野蔌山肴, 野人奏曝 ,野人献日 ,野人献芹, 野人献曝 ,野没遗贤, 野马无缰 ,野鹤闲云 ,野鹤孤云, 野调无腔, 野草闲花。

子虚乌有 [zǐ xū wū yǒu] 基本释义 子虚:并非真实;乌有:哪有。指假设的、不存在的、不真实的事情。 贬义 出 处 汉·司马相如《子虚赋》:“楚使子虚使于齐;王悉发车骑;与使者出畋。畋罢;子虚过奼乌有先生;亡是公存焉。” 例 句 你说的那件事...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ywtl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com